Fyrebox Documentation Logo

 / Your Account / Jak zmienić adres e-mail swojego konta

Jak zmienić adres e-mail swojego konta

Aby zmienić wiadomość e-mail powiązaną z Twoim kontem, odwiedź stronę swojego konta na stronie fyrebox.com i poszukaj pola „E-mail”:

Po prostu potwierdź swój adres e-mail i kliknij przycisk Zapisz. Wiadomość potwierdzająca zostanie wyświetlona na górze strony. Jeśli wiadomość e-mail jest już używana, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.


Skonfiguruj domenę poddomeny / domenę niestandardową dla swojego testu

W Fyrebox, gdy tworzysz quiz, URL strony docelowej twojego quizu znajduje się pod adresem https://www.fyrebox.com/play/your_quiz_address. Jeśli jesteś...

Zrozumienie uprawnień użytkowników i użytkowników

W tym artykule opisano różne typy użytkowników Fyrebox i uprawnienia użytkowników, różnice między nimi oraz sposób zarządzania (dodawania i usuwania) ...

Zmieniłem aplikację na Fyrebox Wix Premium, jak mogę ją anulować?

Po aktualizacji konta na Wix Twoje płatności są przez nich obsługiwane, a my nie mamy dostępu do informacji o płatnościach. Oznacza to, że nie możemy ...

Zrozumienie subkonta i ich wykorzystanie

W tym artykule opisano subkonta. Pozwalają naszym użytkownikom rozdzielić swoje quizy w różnych obszarach roboczych. Są dostarczane z nowym panelem ko...


Copyright Fyrebox Quizzes @2018