Fyrebox Documentation Logo

 / Tạo Quizzes / Làm thế nào để tạo một bài kiểm tra hình ảnh

Làm thế nào để tạo một bài kiểm tra hình ảnh

Một bài kiểm tra hình ảnh là một bài kiểm tra có một hình nền khác nhau cho mỗi câu hỏi. Để tạo một bài kiểm tra hình ảnh, chỉ cần chọn bất kỳ bài kiểm tra nào hỗ trợ bài kiểm tra đó

hình ảnh

Khi bạn bật công tắc, mỗi câu hỏi của bài kiểm tra của bạn sẽ có một biểu tượng hình ảnh cho phép bạn tải lên một bức ảnh. Khi bạn tải lên một hình ảnh, hình thu nhỏ của hình ảnh sẽ được hiển thị thay vì biểu tượng hình ảnh. Xem ảnh chụp màn hình bên dưới:

câu hỏi hình ảnh

Để xóa hình ảnh, chỉ cần nhấp vào hình thu nhỏ và biểu tượng thùng rác sẽ được hiển thị, cho phép bạn xóa hình ảnh.


Kịch bản Kịch bản hoặc "Máy tìm kiếm Sản phẩm"

Câu đố kịch bản là câu đố phức tạp nhất mà chúng tôi đưa ra và do đó đáng được giải thích. Nói tóm lại, nó cho phép bạn đặt câu hỏi tùy thuộc vào câu ...

Chỉnh sửa giao diện của bài kiểm tra của bạn

Có một nguyên tắc trong thế giới của các câu đố, trò chơi đố vui hấp dẫn hơn của bạn, càng có nhiều người sẽ chơi nó. Đó là lý do tại sao chúng tôi cu...

Xuất dữ liệu Người chơi đến hơn 500 phần mềm của bên thứ ba

Bạn có thể xuất thông tin liên lạc được thu thập trong câu đố của bạn tới 500 + dịch vụ bên thứ ba tự động bao gồm CRM, phản hồi email và những người ...

Kích thước theo pixel của một bài kiểm tra Fyrebox

Kích thước của một bài kiểm tra Fyrebox là 700px x 400px nhưng bạn có thể thay đổi một cách dễ dàng bằng cách thay đổi chiều rộng và chiều cao của khu...


Copyright Fyrebox Quizzes @2018