Fyrebox Documentation Logo

 / Tài khoản của bạn / Làm thế nào để thay đổi mật khẩu của bạn

Làm thế nào để thay đổi mật khẩu của bạn

Để thay đổi mật khẩu của bạn, hãy truy cập trang tài khoản của bạn tại https://www.fyrebox.com/account và cuộn xuống phần mật khẩu. Bạn có thể thấy nó trông như thế nào dưới đây:

Chỉ cần nhập mật khẩu mới của bạn trong cả hai lĩnh vực. Xin lưu ý rằng mật khẩu của bạn cần có ít nhất 4 ký tự để trở thành mật khẩu hợp lệ. Nếu bạn đã sử dụng Facebook Connect để tạo tài khoản mới và chưa nhập mật khẩu khi đăng ký, bạn sẽ có thể đăng nhập vào Fyrebox bằng email Facebook và mật khẩu bạn vừa nhập (chứ không phải mật khẩu Facebook của bạn).

Khi bạn đã thay đổi mật khẩu thành công, trang tài khoản sẽ làm mới bạn sẽ nhận được thông báo sau:


Thiết lập tên miền phụ / miền tùy chỉnh cho Quiz của bạn

Trên Fyrebox, khi bạn tạo một câu đố, url cho trang đích của bài kiểm tra của bạn được đặt tại https://www.fyrebox.com/play/your_quiz_address.Nếu bạn ...

Hiểu quyền của người dùng và người dùng

Bài viết này mô tả chi tiết các loại người dùng Fyrebox và quyền của người dùng, sự khác nhau giữa chúng và cách quản lý (thêm và xóa) người dùng. Địn...

Tôi đã nâng cấp lên Ứng dụng Fyrebox Wix Premium, làm cách nào để hủy?

Khi bạn nâng cấp tài khoản của mình trên Wix, thanh toán của bạn được xử lý bởi chúng và chúng tôi không có quyền truy cập vào thông tin thanh toán củ...

Làm thế nào để thay đổi email của tài khoản của bạn

Hiện tại, bạn cần phải liên hệ với chúng tôi để thay đổi email liên quan đến tài khoản của bạn. Bạn có thể truy cập vào tài khoản của bạn tại https://...


Copyright Fyrebox Quizzes @2018