Fyrebox Documentation Logo

 / Tài khoản của bạn / Hiểu các khoản mục phụ và sử dụng của chúng

Hiểu các khoản mục phụ và sử dụng của chúng

Bài viết này mô tả các tài khoản phụ. Chúng cho phép người dùng của chúng tôi phân tách các câu đố của họ trong các không gian làm việc khác nhau. Chúng đi kèm với bảng điều khiển mới, khóa API mới, tên miền / tên miền mới và trang tích hợp mới. Chúng chỉ có sẵn cho người dùng của chúng tôi đăng ký gói Pro Team.

Cách tạo một tài khoản phụ

Để tạo một tài khoản phụ, chỉ cần truy cập Tài khoản của bạn> Tài khoản phụ và nhấp vào nút "Thêm tài khoản phụ". Trên biểu mẫu, chỉ cần nhập tên cho tài khoản và nhấp vào nút Cấm Tạo. Trang tài khoản sẽ làm mới hiển thị danh sách cập nhật.

Cách sử dụng tài khoản phụ

Để sử dụng một tài khoản phụ, chỉ cần truy cập Tài khoản> Tài khoản phụ và nhấp vào nút màu tím hiển thị một mũi tên trên cùng dòng với tài khoản phụ bạn muốn sử dụng. Điều này sẽ chuyển tài khoản của bạn sang tài khoản phụ nơi bạn có thể tạo các câu đố, tích hợp với phần mềm của bên thứ ba. Để quay trở lại cha mẹ, nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên phải và nhấp vào "Thoát Subaccount".

Làm thế nào để xóa một Subaccount

Để xóa một tài khoản phụ, chỉ cần truy cập Tài khoản> Subaccount và nhấp vào nút biểu tượng bin hiển thị một mũi tên giống như tài khoản phụ bạn muốn xóa. Sau đó chỉ cần xác nhận xóa.


Thiết lập tên miền phụ / miền tùy chỉnh cho Quiz của bạn

Trên Fyrebox, khi bạn tạo một câu đố, url cho trang đích của bài kiểm tra của bạn được đặt tại https://www.fyrebox.com/play/your_quiz_address.Nếu bạn ...

Hiểu quyền của người dùng và người dùng

Bài viết này mô tả chi tiết các loại người dùng Fyrebox và quyền của người dùng, sự khác nhau giữa chúng và cách quản lý (thêm và xóa) người dùng. Địn...

Tôi đã nâng cấp lên Ứng dụng Fyrebox Wix Premium, làm cách nào để hủy?

Khi bạn nâng cấp tài khoản của mình trên Wix, thanh toán của bạn được xử lý bởi chúng và chúng tôi không có quyền truy cập vào thông tin thanh toán củ...

Làm thế nào để thay đổi email của tài khoản của bạn

Hiện tại, bạn cần phải liên hệ với chúng tôi để thay đổi email liên quan đến tài khoản của bạn. Bạn có thể truy cập vào tài khoản của bạn tại https://...


Copyright Fyrebox Quizzes @2018